Проект постанови КМУ «Про затвердження Технічного регламенту на косметичну продукцію»

Posted in Новини

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту на косметичну продукцію»

Міністерство охорони здоров’я України пропонує для публічного обговорення проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту на косметичну продукцію» (далі — проект постанови).

Проект постанови розроблено з метою підвищення якості косметичної продукції, гармонізації технічного регулювання косметичної продукції в Україні з європейським законодавством, усунення юридичних, адміністративних і технічних бар’єрів в торгівлі з країнами Європейського Союзу, виконання зобов’язань України щодо імплементації положень актів законодавства ЄС до національного законодавства відповідно до положень статті 56 Угоди про асоціацію між Україною з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

Проект постанови та пояснювальна записка до нього оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України в мережі Інтернет www.moz.gov.ua.

Пропозиції та зауваження до проекту постанови просимо надсилати до Міністерства охорони здоров’я України протягом місяця у письмовому та/або електронному вигляді за адресою: 01601, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 7, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Міщенко Ольга Володимирівна, тел.: (044) 200-06-68.

 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Технічного регламенту на косметичну продукцію»

Мета: гармонізація законодавства України з питань технічного регулювання в галузі косметичної продукції з Регламентом (ЄС) №1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30.11.2009 на косметичну продукцію, усунення юридичних, адміністративних та технічних бар’єрів у торгівлі, імплементація європейських підходів до контролю за безпечністю косметичної продукції.

 1. Підстава розроблення проекту акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту на косметичну продукцію» розроблено на виконання зобов’язань України щодо імплементації положень актів законодавства ЄС до національного законодавства відповідно до положень статті 56 Угоди про асоціацію між Україною з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

 1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту на косметичну продукцію» (далі — проект постанови) розроблено МОЗ України відповідно до Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», Правил розроблення проектів технічних регламентів, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, на основі актів законодавства Європейського Союзу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 червня 2012 року №708, з метою гармонізації технічного регулювання косметичної продукції в Україні з Регламентом (ЄС) №1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30.11.2009 на косметичну продукцію, зокрема з питань: забезпечення споживачів безпечною та ефективною косметичною продукцією, встановлення прав та обов’язків суб’єктів господарювання, які вводять в обіг та надають на ринку косметичну продукцію, нотифікації косметичної продукції центральному органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я для забезпечення ефективного нагляду за ринком, встановлення вимог до процедури оцінювання безпечності косметичної продукції, встановлення вимог до інгредієнтів, що використовуються у косметичні продукції, встановлення вимог до надання супровідної інформації на косметичну продукцію для споживачів, зокрема, маркування і інструкцій із застосування, гармонізованих з європейськими, встановлення спеціальних вимог щодо здійснення державного ринкового нагляду косметичної продукції з метою забезпечення високого рівня захисту життя і здоров’я людей, встановлення критеріїв щодо тверджень про косметичну продукцію з метою запобігання підприємницькій практиці, що вводить споживача в оману, встановлення вимог відповідності виробництва належній виробничій практиці, забезпечення можливості доступу вітчизняної косметичної продукції на європейські ринки.

 1. Суть проекту акта

Після впровадження проекту постанови очікується підвищення якості косметичної продукції, гармонізація технічного регулювання косметичної продукції в Україні з європейським законодавством, усунення юридичних, адміністративних і технічних бар’єрів в торгівлі з країнами Європейського Союзу.

 1. Правові аспекти

Нормативно-правова база у цій сфері правового регулювання: Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», постанова Кабінету Міністрів України від 18 червня 2012 р. № 708 «Про затвердження Правил розроблення проектів технічних регламентів, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, на основі актів законодавства Європейського Союзу», постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 №1057 «Про визначення сфер діяльності, в яких центральні органи виконавчої влади здійснюють функції технічного регулювання».

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту постанови не потребує додаткових витрат з державного та місцевих бюджетів, потребує додаткових фінансових витрат суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання.

6. Прогноз впливу

Розроблено Аналіз регуляторного впливу, що додається.

 1. Позиція заінтересованих сторін

Розроблено Прогноз впливу, що додається.

 1. Громадське обговорення

З метою отримання зворотного зв’язку від зацікавлених осіб проект постанови підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті МОЗ України.

 1. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною регуляторною службою України, Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

 1. Правова експертиза

Проект акта потребує правової експертизи в Міністерстві юстиції України.

 1. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

111. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

У проекті постанови відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Проект постанови не потребує оцінки гендерного впливу.

 1. Запобігання корупції

Проект постанови не передбачає запровадження нових правил та/або процедур. Проект постанови не передбачає встановлення дискреційних повноважень органів державної влади або їх посадових осіб. Тому ризики вчинення корупційних правопорушень за наслідками прийняття проекту постанови відсутні.

 1. Прогноз результатів

Прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту на косметичну продукцію» забезпечить гармонізацію законодавства України з питань технічного регулювання в галузі косметичної продукції з вимогами європейського законодавства, що сприятиме усуненню юридичних, адміністративних та технічних бар’єрів у торгівлі, підвищенню рівня захисту здоров’я людини.